تفاوت روش اسمز معکوس RO با فیلتراسیون UF
در روش تصفیه آب فیلتراسیون آب فقط ذرات بزرگ و مخلوط مثل ذرات شن، گل و لای، لجن، ماسه، زنگ لوله ها و کلر را جدا می کند در حالی که در روش اسمز معکوس با به کارگیری یک غشا نیمه تراوا ( ممبران ) غیر از جدا کردن ناخالصی های ذکر شده ی مخلوط در آب تمامی مواد شیمیایی و آلودگی های محلول در آب مانند: میکروب ها، باکتری ها، ویروس ها، انگل ها، نیترات، سموم کشاورزی، آفت کش ها، کیست، نمک، آهک، نیتریت، فلزات سنگین مانند سرب و جیوه، آرسنیک، مس، کادمیوم و …. را نیز از آب جدا می سازد و باعث کاهش سختی و سنگینی آب شده TDS آب را پایین می آورد. در روش UF توانایی حذف محلول تا ۰/۰۱ میکرون هست به همین دلیل به فشار زیادی نیاز نیست در نتیجه نیازی به منبع ذخیره آب هم نیست. اما در روش اسمز معکوس توانایی حذف مواد مضر تا یک انگستروم یعنی یک ده هزارم میکرون توسط ممبران هست به همین جهت به فشاری بین ۷ تا ۸/۵ بار نیاز دارد با تجهیزات قطع و وصل و مخزن ذخیره آب در جاهایی که سختی مناسب وجود دارد و فقط احتیاج به فیلتراسیون از UF استفاده می شود برای جاهایی که جز فیلتراسیون سختی آب را هم می خواهند کاهش بدهند سیستم RO یا اسمز معکوس به کار می رود. ! کوچکترین باکتری و ویروس ها قطرشون ۶۰۰۰ مرتبه از منافذ ممبران بزرگتر است … پس قطعا از ممبران رد نمی شوند.