روش اسمزمعکوس

اگریک غشانیمه تراوا بین دو محلول با غلظت های متفاوت قرارگیرد.مقداری از حلال ازیک طرف غشا به طرف دیگر منتقل می شود.جهت طبیعی حرکت حلال به گونه ای است که محلول غلیظ تر رقیق میشود.سپس آب خالص از غشا عبور کرده و وارد آب شور میشود.اگربه سیستم اجازه تعادل داده شود در آن صورت سطح آب نمک ( محلول غلیظ تر ) از سطح آب خالص بالاتر خواهد رفت.این اختلاف سطح در دو طرف غشا را فشار اسمزی می گویند.در اسمز معکوس آب خام توسط پمپ به داخل محفظه ای که دارای غشا نیمه تراوا است رانده می شود.چون ناخالصی ها قادر به عبور از غشا نیستند از این رو در یک طرف غشا آب خالص و در طرف دیگر آب تلغیظ شده وجود خواهد داشت.این فرایند برای تهیه آب آشامیدنی از آب هایی که حاوی املاح معدنی زیاد و ناخالصی های عالی باشند بسیار مناسب بوده و حتی قادر است از آب دریا با TDS 50000 PPM و نیز از آب های شور آب اشامیدنی تهیه کند.آلایندهای میکروبیولوژی از قبیل روش اسمز معکوس قادر به جداسازی مواد الی غیر محلول / مواد الی محلول / اندوتوکسین ها / ویروس ها / باکتری و ذرات می باشد.

روش اسمزمعکوس به هایپر فیلتراسیون HYPER FILTERATIONS نیز معروف میباشد.یعنی با استفاده از این روش ذراتی به کوچکی یون ها را نیز می توان جدا کرد.همچنین جهت زدودن نمکها و سایر نا خالصی های آب و بهبود رنگ طعم و مزه آن می توان از این روش بهره گرفت.لازم به ذکر است که بیش از یک قرن است .این تکنولوژی ساخته شده است ولی در ۶۰ سال اخیر یعنی تا زمانی که غشا های خاص توسعه نیافته بودند این تکنولوژی گسترش چندانی پیدا نکرده بود.امروزه دستگاههای تصفیه آب صنعتی با روش اسمز معکوس جهت آب های لب شور و شور مانند آب دریا در ظرفیت های مختلف تصفیه از ۵ متر مکعب در شبانه روز تا ظرفیت های بالاتر در ایران فعال هستند.سیستم های تصفیه آب ذریایی به روش اسمز معکوس به دلیل بالا بودن میزان نمک های ۵۰۰۰ میلی گرم بر لیتر که ناشی از بالا محلول به بیش از حد بودن شوری آب شامل عناصر کاتیونی و آنیونی می باشد.در نظر گرفته شود.اسمز معکوس فرایند غشایی است که بعنوان یک فیلتر مولکولی برای حذف ۹۹ – الی ۹۶ درصد از رسوب بیولوژیکی و مواد کلوییذی را از آب حذف میکند که نتیجه ی آن یک جریان آب با تصفیه عالی است.دستگاههای اسمز معکوس برحسب نوع ممبرین به ۳ دسته تقسیم میشوند.

۱- TW.RO  برای تصفیه آب شهری تا TDS3000 PPM

۲- BW.RO   برای تصفیه آبهای لب شور تا TDS 5000PPM.

۳- SW.RO   برای تصفیه آبهای دریا تا ذ TDS 45000 ppm .

منظوراز TDS کل مواد جامد محلول در آّ ب است.که برابر مجموع غلظت همه یونهای موجود در آب است.واحد سنجش TDS میلی گرم بر لیتر می باشد که از آن با اصطلاخ PPM یاد میکنند.زمانی که گفته میشود دستگاههای BW.RO برای تصفیه آب های لب شور تا TDS 5000 ppm کاربرد دارد به این معناست که در مقایسه با حداکثر مقدار مجاز TDS اب اشامیدنی که در استاندارد آب شرب ذکر شد ه است و این مقدار در استاندارد آب شرب ایران ۱۵۰۰ و در شرایط ویژه ۲۰۰۰ میلی گرم بر لیتر ذکر شده است بیشتر است و تا TDS 5000 PPM  را پوشش میدهد.در فرایند سیستم اسمزمعکوس آب با فشار زیاد از یک سری غشا عبور داده میشود این فشار خارجی از فشار اسمزی بیشتر است.در اسمز معکوس مولکولهای کوچکتر از منافذ غشا عبور میکنند.در حالی که مولکولهای بزرگتر قادر به عبور از غشا نیستند و سپس در جریانی جانبی از کنار غشا عبور داده شده و دفع می گردند.در این فرایند اسمز معکوس میکروارگانیسم ها نیز از آب حذف میشوند .به طور کلی این فرایند برای شیرین کردن آب های شور و حذف آلودگی های آب شهری به کار میرود.در سیستم اسمز معکوس جریان ورودی یا خوراک ( feed ) به دو جریان آب تصفیه شده و پساب غلیظ تبدیل میشود.عملکرد یک سیستم اسمز معکوس یا ro به نوع غشا کنترل جریان کیفیت آب ورودی دما و فشار بستگی دارد.

مجموعه دیجی آب کالا اولین نمایندگی دستگاه تصفیه آب آکوا در ایران است.دستگاه تصفیه آب آکوا با روش اسمز معکوس ro بهترین تصفیه آب خانگی درایران یا گارانتی طلایی و خدمات و پشتیبانی مادام العمر به همراه ارسال ونصب رایگان.