ویدئو آموزشی (۱)
عملکرد دستگاه تصفیه آب، در این ویدئو نشان داده میشود که در ازای آب تصفیه شده و شفافی که از شیر خروجی دستگاه تصفیه آب خانگی گرفته میشود، چه میزان آب کثیف و آلوده از شلنگ دستگاه تصفیه آب خانگی به فاضلاب شهری منتقل میشود. امروز با شنیده ها و تجربیات از وضعیت ناخالصی آبهای شهری این امکان هست که با دستگاه تصفیه آب خانگی از آبهای شهری بهترین و گواراترین آب را با درجه ای از خلوص بالا برای اعضای خانواده و یا محیط کاری خود فراهم نماییم.