کارایی فیلتر قلیایی، یووی، اکسیژن ساز و …
فیلتر یو وی اشعه فرا بنفش ( ماورا بنفش ) لامپ UV یا اشعه فرا بنفش می تواند میکروب باکتری انگل قارچ که به دلیل کوچکی از فیلترها عبور کرده را در آخرین مرحله از آب تصفیه شده از بین ببرد. این لامپ ۱۱ واتی با جدید ترین تکنولوژی برای استفا