قیمت دستگاه تصفیه آب واترتک  watertek

قیمت دستگاه تصفیه اب واتر تک در تاریخ دهم آذر ماه سال ۱۳۹۸ .یکی از مزایای خرید دستگاه تصفیه اب واترتک عدم وجود نوع تقلبی در بازار است.این برند با متریال تایوان و مونتاژ ایران فقط با یک کیفیت تولید و مونتاژ میشود.قیمت دستگاه تصفیه آب واتر تک با توجه به نوسانات قیمت ارز به دلیل وارداتی بودن قطعات و لوازم محاسبه میشود.و البته عامل دیگر در قیمت تصفیه آب واتر تک تعداد مراحل و تعداد فیلتر است.

فروش دستگاه تصفیه آب | خرید دستگاه تصفیه آب | بهترین دستگاه تصفیه آب

دستگاه تصفیه آب واترتک

۱-قیمت دستگاه تصفیه آب واترتک ۶ مرحله ای   ۱/۵۵۰/۰۰۰ تومان.

۲-قیمت تصفیه آب واترتک ۷ مرحله ای با فیلتر قلیایی تایوان    ۱/۶۹۰/۰۰۰  تومان.

۳-قیمت تصفیه آب واترتک ۷ مرحله ای با فیلتریووی            ۱/۹۵۰/۰۰۰ تومان.

۴-قیمت تصفیه آب واترتک ۷ مرحله ای با فیلتر اکسیژن ساز  ۱/۶۴۰/۰۰۰ تومان.

۵-قیمت دستگاه آب تصفیه کن واترتک ۷ مرحله ای با فیلتر میکس ۱/۶۵۰/۰۰۰ تومان .

۶-قیمت تصفیه آب واترتک ۸ مرحله ای با فیلتر قلیایی ساز + فیلتر اکسیژن ساز ۱/۷۸۰/۰۰۰ تومان است.

۷-دستگاه تصفیه اب واترتک ۸ مرحله ای با فیلتر قلیایی ساز +فیلتر یووی  ۲/۰۴۰/۰۰۰  تومان است.

۸-دستگاه تصفیه آب واترتک ۸ مرحله ای با فیلتر قلیایی ساز + فیلتر میکس ۱/۷۹۰/۰۰۰ تومان است.

۹-قیمت تصفیه آب واترتک ۸ مرحله ای با فیلتر یووی + اکسیژن ساز ۲/۰۴۰/۰۰۰ تومان.

۱۰-قیمت تصفیه آب واترتک ۸ مرحله ای با فیلتر یووی +فیلتر میکس ۲/۰۵۰/۰۰۰ تومان.

۱۱-تصفیه آب واترتک ۹ مرحله ای با فیلتر قلیایی ساز + یووی + اکسیژن ساز     ۲/۱۴۰/۰۰۰ تومان.

۱۲-تصفیه آب واتر تک ۹ مرحله ای ۷ فیلتر با فیلتر میکس ( فیلتر۳ کاره ) ۱/۶۵۰/۰۰۰ تومان است.

۱۳-قیمت دستگاه تصفیه آب واتر تک ۹ مرحله ای با فیلتر محافظ ممبران + فیلتر قلیایی + فیلتر اکسیژن ساز ۱/۸۳۰/۰۰۰ تومان.

۱۴-قیمت واترتک ۹ مرحله ای با فیلتر محافظ ممبران + فیلتر یووی + فیلتر قلیایی ساز ۲/۱۴۰/۰۰۰ تومان.

۱۵-قیمت واترتک ۹ مرحله ای با فیلتر محافظ ممبران + فیلتر یووی + فیلتر اکسیژن ساز ۲/۱۳۰/۰۰۰ تومان است.

۱۶-قیمت دستگاه تصفیه آب واترتک ۱۰ مرحله ای ۸ فیلتر با فیلتر میکس + فیلتر محافظ ممبران ۱/۷۴۰/۰۰۰ تومان.

۱۷-قیمت تصفیه آب واترتک ۱۰ مرحله ای ۸ فیلتر با فیلتر میکس +فیلتر یووی ۲/۱۴۰/۰۰۰ تومان است.

شاید انواع مراحل و نوع و عملکرد هر کدام از موارد بالا برای مشتریان گیج کننده باشد و نتواند در انتخاب نوع مناسب از دستگاه تصفیه آب واترتک به مشتری کمک کند پس بهتر است قبل از انتخاب هر کدام از موارد حتما با مجموعه دیجی آب کالا با شماره   ۲۶۵۱۲۶۵۳-۰۲۱ تماس گرفته تا با دریافت مشاوره تخصصی و رایگان از کارشناسان حرفه ای تیم دیجی آب کالا بهترین و مناسب ترین دستگاه تصفیه آب خانگی واتر تک را خرید کنید.